اخبار

ویروس کرونا و تاثیر آن بر صنعت دام و طیور

ویروس کرونا و تاثیر آن بر صنعت دام و طیور

مهمان ناخوانده‌ای برای جهان اواخر بهمن سال ۱۳۹۸، زمزمه‌های شیوع ویروسی خطرناک در کشورها به گوش رسید. این ویروس که انتشار اولیه آن از چین… ادامه »ویروس کرونا و تاثیر آن بر صنعت دام و طیور