نقشه سایت

دسترسی سریع‌تر به صفحات

 

v    صفحه اصلی

 

v    محصولات ما

 

Ø      خوراک طیور

 

·        مرغ گوشتی 

 

۱.     سوپر استارتر

۲.    خوراک دن کامل

۳.     کنسانتره

 

ویژه مناطق جلگه‌ای:

ü
کنسانتره ۲.۵ درصد تابستانی – جلگه‌ای

ü
کنسانتره ۳ درصد تابستانی – جلگه‌ای

ü
کنسانتره ۵ درصد تابستانی – جلگه‌ای

ü
کنسانتره ۲.۵ درصد زمستانی – جلگه‌ای

ü
کنسانتره ۳ درصد زمستانی – جلگه‌ای

ü
کنسانتره ۵ درصد زمستانی – جلگه‌ای

 

ویژه مناطق کوهستانی:

ü
کنسانتره ۲.۵ درصد تابستانی – کوهستانی

ü
کنسانتره ۳ درصد تابستانی – کوهستانی

ü
کنسانتره ۵ درصد تابستانی – کوهستانی

ü
کنسانتره ۲.۵ درصد زمستانی – کوهستانی

ü
کنسانتره ۳ درصد زمستانی – کوهستانی

ü
کنسانتره ۵ درصد زمستانی – کوهستانی

 

۴.     مکمل

 

·        مرغ تخمگذار

 

۱.     استارتر

۲.     مکمل

 

·       مرغ مادر

 

۱.     سوپر استارتر

۲.     خوراک دن کامل

۳.     کنسانتره

۴.     مکمل

 

Ø      خوراک دام

 

·        دام سبک

۱.     دام سبک پرواری

استارتر

کنسانتره

مکمل

۲.     دام سبک شیری

استارتر

کنسانتره

مکمل 

·        دام سنگین

۱.    دام سنگین پرواری

استارتر

کنسانتره

مکمل

۲.     دام سنگین شیری

استارتر

کنسانتره

مکمل

 

Ø      خوراک اسب و حیوانات خانگی

 

·        خوراک حیوانات خانگی
·        خوراک اسب

 

v    مقالات

v    اخبار

v    ارتفاع شهرهای ایران

v    درباره ما

v    صفحه اینستاگرام

v    صفحه توییتر

v    صفحه لینکدین