کشف و ضبط ۳ تن مرغ منجمد غیربهداشتی در قاینات

کارشناسان نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی قاینات موفق به کشف و ضبط ۳ هزار کیلوگرم مرغ منجمد که در شرایط نامطلوب نگهداری شده بود گردیدند. به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی قاینات، «دکتر رضا محمودی زاوه» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان با اشاره به نظارت مستمر بازرسان دامپزشکی بر عرضه مواد خام دامی اظهار داشت: در بازرسی …