تنها کشتارگاه کشور دارای مجوز واردات دام زنده مهرماه افتتاح می‌شود/ واردات دام زنده از استرالیا، کشتار در خرمشهر

«دکتر مصطفی کنارکوهی» افزود: کشتارگاه صنعتی خرمشهر قرار بود در هفته دولت راه‌اندازی شود، اما به دلیل نواقصی به بهره‌برداری نرسید و سرمایه‌گذار وعده کرده که مهر آینده آماده بهره‌برداری شود … مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به صدور مجوز جدید برای سه کشتارگاه صنعتی دام در این استان گفت: بهره برداری از نخستین کشتارگاه صنعتی خوزستان در خرمشهر به …