آزمایشگاه دامپزشکی کردستان به جمع استان‌های با قابلیت ردیابی و تشخیص آنفلوانزای پرندگان پیوست

بر اساس مجوز رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی کشور آزمایشگاه PCR اداره کل دامپزشکی کردستان به جمع استان‌های دارای تکنولوژی و شرایط تشخیص بیماری آنفلوانزای پرندگان اضافه شد. به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، بر اساس مجوز رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی کشور، آزمایشگاه PCR اداره …