نقش زئولیت ها در پیشگیری و یا درمان برخی بیماریهای حیوانات

بررسی ها نشان داده است که زئولیت های طبیعی و مصنوعی علاوه بر نقش در بهبود عملکرد حیوان، در پیشگیری از مسمومیت با آمونیاک، فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو و کاهش نقایص اسکلتی متابولیک نیز مؤثر می باشند. زئولیت های مصرف شده توسط حیوان در بسیاری فرآیندهای بیوشیمیایی از طریق تبادل یونی، جذب و کاتالیز شرکت می کنند. در زیر …

استفاده از دانه کتان در غنی سازی تخم مرغ

غذا نقش مهمی را در سلامتی انسان ایفا می کند. از بین غذاهایی که مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین می کنند تخم مرغ جایگاه ویژه ای دارد و منبع غنی و متوازنی از اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، مواد معدنی و ویتامین ها می باشد. از آنجایی که میزان اسیدهای چرب، مواد معدنی و ویتامین های تخم مرغ به …

چرا مرغ های کور بیشتر تخم می گذارند

به گزارش یکی از محققان دانشگاه گوئلف سویه ای از مرغهای تخمگذاز که به طور طبیعی کور هستند نسبت به مرغهای معمولی زودتر به تخم می آیند و در سیکل تولید بیشتر تخمگذلری می کنند. علت تخمگذاری بیشتر در مرغهای نابینا همکنون در حال بررسی می باشد. این مساله به چگونگی تاثیر نور بر روی الگوی تولید مثلی این سویه …