تغذيه عملي طيور تجاری

گله‌هاي نوين جوجه‌هاي گوشتي، مرغ‌هاي مادر و تخم‌گذار به منظور بازدهي توليد مثلي مطلوب ضريب تبديل، ماندگاري و پاسخ ايمني مطلوب به جيره‌هاي متوازن به لحاظ مواد مغذي ضروري نياز دارند. گله‌هاي مولد راهنماهاي مديريتي را تهيه مي‌كنند كه خصوصيات مواد مغذي مناسب جهت سنين و انواع مختلف طيور را ارايه مي‌نمايد.
تغذيه عملي طيور تجاري دكتر مازيار محيطي اصلي (برگرفته از كتاب ناهنجاري‌هاي تغذيه‌اي و گوارشي طيور) ويژگي‌هاي تغذيه‌اي گله‌هاي نوين جوجه‌هاي گوشتي، مرغ‌هاي مادر و تخم‌گذار به منظور بازدهي توليد مثلي مطلوب ضريب تبديل، ماندگاري و پاسخ ايمني مطلوب به جيره‌هاي متوازن به لحاظ مواد مغذي ضروري نياز دارند. گله‌هاي مولد راهنماهاي مديريتي را تهيه مي‌كنند كه خصوصيات مواد مغذي مناسب جهت سنين و انواع مختلف طيور را ارايه مي‌نمايد.
متخصصين تغذيه احتياجات غذايي را با تركيب مواد خوراكي در دسترس به منظور تهيه جيره‌اي با حداقل قيمت برآورده مي‌كنند. به طور كلي، از برنامه‌ريزي خطي جهت تنظيم فرمول‌هاي حاوي مواد مغذي بسيار ضروري استفاده مي‌شود كه شامل:
• انرژي قابل متابوليسم
• پروتئين خام
• آمينواسيدهاي ضروري به خصوص: ـ متيونين ـ سيستين ـ ليزين ـ تريپتوفان ـ ترئونين
• چربي‌ها و اسيدهاي چرب ضروري (اسيد لينولئيك و لينولنيك)
• مواد معدني پر نياز ـ سديم ـ كلسيم ـ منيزيم ـ پتاسيم ـ كلر به صورت كلرايد ـ فسفر به صورت فسفات ـ گوگرد به صورت سولفات
• مواد معدني كم نياز ـ مس ـ كبالت ـ منگنز ـ روي ـ سلنيوم ـ آهن ـ يد به صورت نمكهاي يد دار ـ كروم(؟)
• گزانتوفيل‌ها براي ايجاد رنگ در زرده و پوست
• ويتامين‌ها ـ محلول در چربي؛ A، 3D (كوله كليسفرول)، E، K و كولين ـ محلول در آب؛ 1B (تيامين)، 2B (ريبوفلاوين)، 6B (پيريدوكسين)، بيوتين، اسيد فوليك، اسيد پنتوتنيك، نياسين، 12B (سيانوكوبالامين) ويتامين C به عنوان يك ماده مغذي ضروري براي طيور تجاري مورد توجه نيست.
در شرايط تنش ناشي از دماي بالاي محيط يا ابتلاء با بيماري‌ها ممكن است الكتروليت‌ها و ويتامين‌ها به خوراك و آب آشاميدني اضافه شوند. مواد خام و مواد خوراكي مواد خام براساس ميزان مواد مغذي و عدم وجود تركيبات سمي براي جيره‌هاي طيور انتخاب مي‌شوند.
محدوده مواد خوراكي در دسترس براي يك متخصص تغذيه توسط عوامل مؤثر بر تأمين مواد، قيمت، كيفيت و مناسب بودن براي سن يا گونه طيوري كه از آن خوراك تغذيه مي‌كند، تعيين مي‌شود. ميزان مواد مغذي موجود در مواد خوراكي از داده‌هاي آزمايشگاهي كه در نشريات براساس آزمايش‌هاي جهاني يا منطقه‌اي چاپ شده است استخراج مي‌شود. كارخانه‌هاي خوراك مركزي يا كارخانه‌هاي مستقل ماتريس مواد خوراكي متشكل از ارزش غذايي واقعي مواد خوراكي را فراهم مي‌كنند.
اين اطلاعات براساس قابليت دسترسي فصلي و يا منبع مواد خوراكي و با استفاده از روش‌هاي معمول تجزيه شيميايي يا روش اسپكترومتري مادون قرمز (NIRS) جهت تعيين رطوبت، پروتئيني و چربي، جمع‌آوري و تنظيم شده‌اند. در كارخانه‌هايي كه از روش‌هاي معمول تجزيه شيميايي استفاده مي‌كنند براي برآورد مقدار آمينواسيدها با توجه به نتايج تجزيه پروتئين خام از معادلات تابعيت استفاده مي‌نمايند.
قابليت دسترسي آمينو‌اسيدهاي موجود در كنجاله سويا را مي‌توان توسط فعاليت اوره آز يا شاخص تجزيه پذيري پروتئين اندازه‌گيري نمود. كنجاله سويا به خصوص در هنگام عدم وجود مواد خوراكي پروتئيني با منشاء حيواني يا پروتئين‌هاي گياهي جايگزين مانند كنجاله كانولا، مقادير بالايي از آمينو‌اسيدها را در جيره‌هاي طيور تجاري تأمين مي‌كند.

به قلم دکتر مازیار محیطی اصلی، متخصص تغذیه طیور
گروه علمی دی جی ام تکنومیکس
© کپی رایت دی جی ام تکنومیکس کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.