مبارزه موفق با بیماری مارک ، نیازمند تغییر رویه در واکسیناسیون است

واکسیناسیون طیور پرورشی بر علیه بیماری مارک ، بیش از چندین دهه ، کنترل موثر برعلیه بیماری مارک را برای صنعت طیور ، به ارمغان آورده است . اما اکنون به نظر میرسد تا بایستی رویه هایی متفاوت را برای مقابله با این بیماری ، در پیش گرفت .

در واقع ، به رغم این اقدامات ، متأسفانه بیماری مارک ، هنوز هم یکی از مهمترین بیماریهای ویروسی طیور در سرتاسر جهان است و هر ساله حدود ۲/۱ میلیارد دلار زیان مالی را به بدنه صنعت ، وارد میکند . اما خبر خوب این است که واکسیناسیون ، همچنان یک روش بسیار موثر برای کنترل آن است . اخیرا محققین سه توصیه را در خصوص این روند و مدرنیزاسیون آن مطرح ساخته اند : استفاده از CV988 در برنامه های طراحی شده برای این بیماری ، بهره گیری از تکنیک واکسناسیون داخل تخم مرغ و بهره گیری از واکسن های HVT برای ترویج رشد ایمنی .

نخستین واکسن برعلیه بیماری مارک در سال ۱۹۷۰ میلادی معرفی شد . این واکسن تا امروز بیش از ۹۹ درصد گله ها را ایمن میکند . با این حال ، ظهور سروتایپ های جدید و سرطانی بیشتر در طول سال های اخیر ، صنعت را نیازمند استراتژی های واکسیناسیون برای تکامل این روند ساخته است .

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده است.*