ارتفاع شهرهای ایران نسبت به دریا بر حسب متر

جوجه های گوشتی سرعت رشد بسیار زیادی دارند و در مدت زمان کوتاهی افزایش وزن زیادی را تجربه می کنند. این سرعت رشد بالا ، متابولیسم زیادی را می طلبد و این متابولیسم بالا نیازمند مواد مغذی متراکمی در جیره ها است و اکسیداسیون این مواد مغذی نیازمند اکسیژن است و در مناطق با ارتفاع زیاد به دلیل کم بودن فشار اکسیژن پرندگان گوشتی دچار اختلالات متابولیکی متعددی می شوند. بنابراین جهت پیشگیری از این موضوع در مناطق مرتفع بایستی فرمولاسیون جیره تعدیل شود.
بنابراین گروه تولیدی ( دی جی ام تکنو میکس ) جیره های منطقه ای را متناسب با شرایط اقلیمی و به خصوص ارتفاع منطقه از سطح دریاهای آزاد پیشنهاد نموده است. برای مناطق حاشیه دریای خزر ، نظیر استانهای : گیلان و مازندران به دلیل شرایط مطلوب منطقه و امکان حمایت از رشد سریع برای جوجه های گوشتی ، جیره های متراکمی پیشنهاد شده است و در خصوص مناطق مرکزی و کوهستانی ایران ، مانند استان های : اصفهان ، یزد ، کردستان ، شیراز ، خراسان و … به دلیل مرتفع بودن شرایط اقلیمی خشک ، جیره های پیشنهادی ، سطح مواد مغذی پائین تری دارند تا از مشکلات و ناهنجاری متابولیکی پیشگیری شود.
مرغداران محترم می توانند با مشخص کردن ارتفاع محل مرغداری خود از جدول کاتالوگ ، جیره منطقه خود را درخواست نمایند. این جیره ها در کاتالوگ های مجزایی به چاپ رسیده است.
علاوه براین به دلیل فاکتور های متعددی که برای انتخاب جیره موثراند، اکیدا توصیه می شود که مرغداران محترم ، پیش از هرگونه اقدامی با متخصص تغذیه گروه ( دی جی ام تکنو میکس ) تماس بگیرند و مطابق با توصیه های انتخاب جیره صورت گیرد.